Hogedruk pompen van Cinnova

Bij een waterstraal snijmachine hoort vanzelfsprekend een pomp.
De pomp is het belangrijkste onderdeel van de waterjet.
Om deze reden verdient het extra aandacht om de juiste keuze te maken!

U kunt kiezen uit 2 hoofdgroepen, hierbij kiest u het type aandrijving:

 

Beschrijving hogedruk pomp, drukverhoger principe ( intensifier)

De intensifier is de meest gebruikte pomp, het werkingsprincipe is eenvoudig.

 Het meest gebruikte type drukverhoger.


- De hydraulische olie (ca 200 Bar) wordt in de cilinder gepompt.
- De verhouding olie - water cilinder is 20:1, dit betekent dat 200 Bar olie resulteert in 4000Bar water.
- Het systeem blijft op 4000 Bar tot het moment dat de snijkop "open" wordt gezet. De druk in de cilinder
  zal hierdoor afnemen waardoor de zuiger zal gaan bewegen, Als de zuiger de uiterste positie heeft bereikt 
  wordt een sensor bedient die er voor zorgt dat de zuiger in tegengestelde richting gaat bewegen.
- Een kleppensysteem zorgt ervoor dat het op druk gebrachte water niet terug kan stromen in de cilinders.
- Het water wordt via een accumulator naar de het snijsysteem getransporteerd.
- De accumulator heeft als doel om oneffenheden in de druk (drukpulsen) op te vangen.

 

Beschrijving hogedruk pomp, direct aangedreven principe (Direct Driven)

De laatste jaren heeft de direct aangedreven pomp een sterke ontwikkeling doorgemaakt, deze techniek zorgt ervoor
dat de energie veel beter benut wordt.
Een nadeel is het feit dat een dergelijke niet "weet" wanneer er water gevraagd wordt door de waterjet, de reactietijd
om het pompen te stoppen was in het verleden nogal eens probleematisch, het gevolg is dat de hogedruk leidingen te
zwaar belast werden.
Door nieuwe technieken is dit beheersbaar gemaakt.

Deze pompen werken d.m.v. een krukas, door de diverse zuigers op het juiste moment in de compressieslag te laten
komen is het niet nodig om een accumulator te gebruiken. 

Onderstaand een voorbeeld van een hogedruk pomp met een dergelijk principe. 

      directDriven 

 

 Bert van Dalen, Cinnova BV